2017. évi szja bevallás

szja bevallás 2017, eszja, szja bevallás tervezet

Szabályozási és tartalmi szempontból is változtak a személyi jövedelemadóra vonatkozó előírások 2018. január 1-től.

A  2017. évi CLIX. törvény jóvoltából  a személyi jövedelemadó-bevallási szabályok már nem az Art-ban, hanem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11–13. § -ban találhatók meg.

Lényeges tartalmi változás, hogy megszűnt a munkáltatói adómegállapítás vélhetően a munkáltatók nem kis megkönnyebbülésére. Valamint az új szabályozás bővítette  az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárással érintett magánszemélyek körét bevonva e körbe az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket.

Munkáltatói adómegállapítás

2018. január 1-jén hatályukat vesztették a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezések. Ennek értelmében a munkáltatónak nincs kötelezettsége, de nem is   készítheti el már a 2017-es évre vonatkozóan sem a munkavállalók bevallását.

Így értelemszerűen egy munkáltatónak sem kell 2018. januárban arról nyilatkoztatnia munkavállalóit, hogy a  munkáltatói adómegállapítás lehetőségét választják-e.

Az adómegállapítási kötelezettség megszűnése azonban nem mentesíti a munkáltatókat az alól a kötelezettségük alól, hogy el kell készíteniük és január 31-ig a munkavállalóik rendelkezésére kell bocsátaniuk a kifizetéseikről szóló összesített igazolást.

NAV adóbevallás tervezet

Az állami adó- és vámhatóság saját  nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján ebben az évben is  elkészíti a 2017. évi  a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, minden külön erre irányuló kérelem nélkül. Ezeket a tervezeteket március 15-től mindenki, aki rendelkezik ügyfélkapuval a www.nav.gov.hu és a www.magyarorszag.hu oldalakról elérhető eSZJA  oldalon megtekintheti.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei, fővárosi kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási, fővárosi kerületi hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is regisztrálhatnak ügyfélkaput.

Ügyfélkapu-regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 15-éig kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallás tervezetüket. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:

 

▪ SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-ától (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);

▪ a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);

▪ a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;

▪ levélben kötetlen formában,

▪ az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy

▪ az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

FIGYELEM!!!!  Ha valaki  2018. május 22-éig nem fogadja el egészíti ki, javítja a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor a NAV által készített adóbevallás tervezet adóbevallássá válik.  Ennek az összes jogkövetkezményével.

Aki nem a NAV által készített tervezet módosítása helyett  önadózóként szeretne szja bevallást készíteni az a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött 17SZJA bevallás illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető  papír alapú 17SZJA nyomtatvány benyújtásával teheti meg .

Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásával kapcsolatos újítás, hogy
az idei évtől kezdve az egyéni vállalkozók az általános nyomtatványkitöltő program helyett az egyszerűbb, letöltést nem igénylő, webes kitöltő felületen (WebNYK) készíthetik el a személyijövedelemadó-bevallást, mely felületen teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket is.

Adóbevallási tervezet az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők részére

A NAV első alkalommal a 2017-es adóévre vonatkozóan adóbevallási tervezetet készít az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők részére is, feltéve, hogy az adóhatóság nyilvántartásában foglalt, a munkáltatók, kifizetők által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások adatai szerint ezen magánszemélyek az adóévben bevételt, jövedelmet szereztek.

Az adóbevallási tervezettel érintett új adózói körnek az adóbevallási tervezet felhasználásával vagy önadózás keretében bevallást kell benyújtaniuk. 

Ennek oka az, hogy ezeknek a magánszemélyeknek az esetek többségében olyan bevételeik keletkeznek, amelyek nem kifizetőtől származnak, illetve saját maguk dönthetik el, hogy milyen költségelszámolási módszert választanak, milyen kedvezményeket érvényesítenek.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a mezőgazdasági őstermelőknek (családi gazdálkodók, családi gazdaság tagjai) az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük az önálló tevékenységből származó, illetve az őstermelői tevékenység során keletkezett jövedelemre és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekre vonatkozó adatokkal, vagyis esetükben az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet a bevallási határidő leteltét követően nem válik bevallássá.

Ha azonban a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, és ezért őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, akkor bevallási kötelezettség nem terheli.

A mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek esetében a személyi jövedelemadó-bevallási határidő is módosul, az adóévet követő év február 25-éről az idei évben 2018. május 22-ére.