A helyi adó módosítások 2015

adóhírek

A helyi adó módosítások 2015. Adóklub.eu

Új adók bevezetésére adna felhatalmazást a módosítás az önkormányzatoknak. A helyi adókról szóló törvény ez idáig a települési adó kifejezést 2013. július 1-től használta a 40/A § címeként, mely a székhely illetve a telephely szerint illetékes önkormányzathoz történő helyi adó csökkentés lehetőségeit tartalmazta. A módosítás most egész más értelemben, az önkormányzat által rendelettel az illetékességi területére nézve bevezethető új adófajtaként definiálja a kifejezést. A települési adó lehet a legjelentősebb eleme a Htv módosításának természetesen attól függően, hogy az önkormányzatok milyen mértékben élnek az új lehetőséggel. A települési adó alkalmazásának korlátja, hogy nem ütközhet törvényi tilalomba és csak olyan adótárgyra nézve alkalmazható, melyet nem terhel törvényben meghatározott egyéb közteher.

Fontos korlátot jelent az új adó alkalmazása előtt, hogy alanya nem lehet szervezet illetve e minőségére tekintettel vállalkozás. Ami lehetőség marad az nem sok jót ígér az adót bevezetni szándékozó önkormányzatok illetékességi területén élő magánszemélyekre nézve, lévén, hogy nagy számban csak ők lehetnek az alanyai az új adónak. Hogy mindez mire vonatkozhat? A lehetséges adótárgyak köre a Htv szabályait tekintve elég tág, hogy csak egyet említsünk nincs törvényben szabályozott vagyon illetve ingatlan adó. Lehet, hogy amit egy jóval korábbi kormány elég esetlenül próbált bevezetni, a jelenlegi hatalom meg, mint nem túl népszerű lehetőséget elutasít, azt most az önkormányzatok részére kínálják fel szorult anyagi helyzetük megoldására. Azt nem tudni élnek-e z önkormányzatok ezzel a lehetőséggel, milyen adótárgyakat pécéznek ki, de annyi bizonyos késztetésük az önkormányzati finanszírozás visszafogásával fokozható.

A módosítás pontosítja a mezőgazdasági művelésre való hivatkozás feltételeit telekadó mentesség körében azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl . gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Valamint egyértelműbbé teszi az állandó jelleggel végzett tevékenység iparűzési adóalapjának meghatározását kapcsolt vállalkozások esetén. A módosítással érintett rendelkezéseket és a módosítás szövegét részletesen itt olvashatod. Ahol ezt segítségnek gondoltuk idéztük a törvény egyéb rendelkezéseire való hivatkozások tartalmát is.

A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1 . §-ának (1 )

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és

kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban : önkormányzat) rendelettel az

illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban : adót), valamint települési adókat vezethet be .”

Jelenleg hatályos szöveg:

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be.

A Htv. a következő 1/A. §-sal egészül ki :

„1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót ,

települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt . Az önkormányzat

települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben

szabályozott közteher. A települési adónak nem lehet alanya szervezet, továbbá — e minőségére

tekintettel — vállalkozó [Htv . 52. § 26 . pont] .

Htv . 52. § 26 . pont: vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző