A NEMZETI KOCKÁZATELEMZÉSRŐL

A NEMZETI KOCKÁZATELEMZÉSRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM A NEMZETI KOCKÁZATELEMZÉSRŐL

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer célja, hogy hatékonyan megelőzze, megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó vagyonok tisztára mosását, és fellépjen a terrorizmus támogatása ellen.

2015 végére mind a Nemzeti Kockázatelemzés, mind a kockázati tényezők részletes leírását tartalmazó dokumentum, valamint annak mellékletét képező táblázatok (a továbbiakban együttesen: Nemzeti Kockázatelemzés) véglegesítése megtörtént, azt a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyta.

A Nemzeti Kockázatelemzést a széles közönség csak kivonati szinten, jelen dokumentumban ismerheti meg, az azonosított kockázatok pontos meghatározása nélkül. Ugyanakkor a szolgáltatók a kockázatelemzés teljes tartalmát megismerhetik (bizalmas kezelés mellett, titoktartási nyilatkozat aláírásával), amennyiben azt kezdeményezik a felügyeletet ellátó szerveknél. Ezzel az eljárással biztosítható, hogy a nemzeti kockázatelemzés annak céljától eltérően ne kerüljön felhasználásra.

A bűnüldöző szervek többek között az alábbi kockázatokat azonosították:

- székhelyszolgáltatás elterjedtsége;

- „stróman jelenség”;

- offshore társaságok;

- központi számlanyilvántartás hiánya;

- készpénzforgalom nagysága.

A teljes anyag ide kattintva olvasható.