A “nyomkereső” adóhatóság

adóhírek, adóhatósági adatgyűjtés, ellenőrzési irányok 2014, online pénztárgép

Akár vállalkozóként, akár magánemberként használjuk az életünket egyébként megkönnyítő lehetőségeket (bankártya, internet stb) otthagyjuk a “lábnyomunkat”. A kockázatelemzéshez, az ellenőrzéshez vagy éppen vagyonosodási vizsgálathoz egyre több információt gyűjtő adóhatóság örömmel söpri be ezeket az infókat is. Az adatok gyűjtését célzó, klasszikusnak számító operatív ellenőrzések: a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata, a bejelentés nélküli foglalkoztatás megállapítására irányuló ellenőrzések, árueredet, illetve leltár vizsgálatok 2014-től kiegészülnek az online pénztárgépek bevezetéséhez kapcsolódó – speciálisabb adóellenőri ismereteketeket igénylő – ellenőrzésekkel.

A pénztárgép távoli felügyeletével, a helyszínen lebonyolítható valós idejű lekérdezések segítségével, azonnal kontrollálható – többek között -, hogy az adott üzletben hány és pontosan mely AP számú pénztárgépnek kellene lennie; használnak-e az üzletben nem regisztrált pénztárgépet; az adott üzletben lévő, online adatot nem küldő pénztárgép részesült-e egyedi felmentésben, illetve a próbavásárlás során vásárolt tételeket rögzítette-e a pénztárgépben lévő Adóügyi Ellenőrző Egység, és az adatok rendben eljutottak-e a NAV szerveréhez. Az online pénztárgépek kibővítik a forgalomszámlálás lehetőségeit, valamint a nap elején a pénztárgép kasszájában lévő nyitó pénzkészlet értékéből kiindulva megkönnyítik a pénztárgépbe be nem ütött értékesítések kimutatását, a pénztárgép kasszájában lévő pénzkészlet-növekedés és a pénztárgépben rögzített bevételek közötti eltérés feltárását. Az operatív ellenőrzések kiemelten figyelemmel kísérik majd a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is, melyek elmulasztását a jogalkotó is magasabb összegű (magánszemélynél 500 ezer, más üzemeltetőnél 1 millió forintig terjedő) mulasztási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével szankcionál.

További adatforrást jelent az adóhatóság számára az információtechnológia rohamos fejlődését kihasználva olyan újfajta ellenőrzési módszerek kialakítása, amelyben kiemelt szerepet kap az adózó számítástechnikai rendszer útján rögzített, adózással összefüggő elektronikus adatainak – adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében történő – lemásolása és az adóhatóság által így megszerzett adatok utólagos adóellenőrzés során történő kiértékelése, elemzése (adatmentéssel támogatott ellenőrzés).

Új lehetőség és egyben új információ forrás is az adóhatóság számára hogy az ellenőrzéseit a jövőben az adózó által könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával is lefolytathatja. Így még a jelentős bizonylatmennyiséget kezelő vállalkozások ellenőrzésénél is a bizonylatok egyedi vizsgálatát megelőzheti a feldolgozásához alkalmazott megoldások adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében történő áttekintő felmérése, majd szükség esetén utólagos adóellenőrzés keretében logikai, és rendszerhibákkal összefüggő, helytelen könyvelésből eredő adóeltérések feltárása.

Fontos információs forrás lehet 2014-ben az un. „cégtemetők” és a korábbi tulajdonosok még élő cégkapcsolatainak, a vállalkozás folytatásának tárgyi (pénzügyi) és személyi feltételeinek meglétére vonatkozó, adatgyűjtés keretében történő fokozott helyszíni ellenőrzése. Az ilyen célú adat gyűjtés szükségességét az adóhatóság azzal magyarázzs, hogy egyre nő azoknak az eseteknek a száma, amikor az adóhátralékot felhalmozó cégeket a vagyonelemek kivonását követően a jövőben gazdasági tevékenységet nem folytató személy, vagy társaság (ún. „cégtemető”) részére értékesítik.