Adóelőleg nyilatkozatok

2014. évi adó szabályok

Aki az szja előlege számítása során szeretne elismertetni különböző kedvezményeket, költségeket, annak 2014-ben is nyilatkoznia szükséges munkáltatójaa, kifizetője felé az adott kedvezményre vonatkzó jogosultsáról illetve az adóelőleg elszámolás során figyelembe veendő költségekről.

A családi kedvezmény illetve járulékkedvezmény érvényesítéséhez az alábbi nyilatkozatot kell két példányban kitölteni és a munkáltató részére átadni. A személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a kedvezmény azzal szemben is érvényesíthető. Munkáltatónak, kifizetőnek a nyilatkozatot annak átadását követő bérkifizetésnél kell figyelembe venni. A nyilatkozat másik példányát a annak kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges egyéb bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie, aki a nyilatkozaot tette. Figyelem, aki a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, és ennek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, amnak a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.

Aki külföldi adóügyi illetékességgel bír, annak magyar kifizetője (munkáltatója) csak akkor veszi figyelembe a rá vonatkozó kedvezmény(eke)t az adóelőleg megállapítása során, ha a kedvezményre vonatkozó nyilatkozat(ok) mellé csatolja ezt a kiegészítő nyilatkozatot is. Ezért ezt a nyilatkozatot is két példányban töltse ki és járandóságainak számfejtése előtt adja át a kifizetőnek.

A súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi kedvezmény érvényesítése 2014. évben a következő adóelőleg-nyilatkozattal történhet.

A költségekről szóló adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben használatos mintája innen letölthető. Aki ezt a nyilatkozatot nem teszi meg, és más igazolás nélkül elszámolható költségei nem merülnek fel, annak esetében a kifizetőnek önálló tevékenység esetén automatikusan a 10 százalékos költséghányadot kell alkalmaznia. Így a bevétele 90 százalékát tekinti az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek. Ilyen esetben problémát okozhat az a szabály, hogy a 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolást az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmazni.

Abban az esetben azonban, ha az adóelőleg-alapok meghatározása a 10 százalék költséghányad levonásával történt, és utóbb valaki az adóbevallásában az adóalap meghatározásához a tételes költségelszámolást szeretné alkalmazni,ezt megteheti feltéve, hogy a bevallásban a 10 százalék költséghányad levonását más bevételeinek egyikénél sem érvényesíti. Abban az esetben azonban, ha az adóelőlegnél tételes költségelszámolásról nyilatkozott, akkor az év végi adóbevallásában nem alkalmazhatja a 10 százalékos költséghányadot.