Adóhírek (Elengedett követelés miatti adóalap-korrekció)

adóhírek

Elengedett követelés miatti adóalap-korrekció

[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény – 2010. január 1-jétől hatályos – 8. § (1) bekezdésének h) pontja értelmében az adóévben elengedett követelés összegével – ha az nem minősül behajthatatlannak – az adózónak csak akkor kell az adózás előtti eredményét megnövelnie, ha a követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el. A szabályozás alapján tehát az adózónak nem kell az adózás előtti eredményét megnövelni, ha

  • magánszeméllyel szemben fennálló követelését engedi el, függetlenül attól, hogy a magánszeméllyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll-e, vagy
  • olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban.

Regisztrált klubtagjainknak az adóalap-korrekcióra vonatkozó részletes szabályok is rendelkezésre állnak. Ha részletesebb információkra van szükséged, regisztrálj te is.

***

A 2010. január 1-jétől hatályos szabályok szerint változott az előadó–művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások adójogi megítélése [Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja, 8.§(1bekezdésének ng) pontja, 22 § (1) bekezdése, valamint 3. számú melléklet „B” fejezetének 15. pontja]

2010. január 1-jétől a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés n) pontja hatályát vesztette, így az ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekció megszűnt, viszont az előadó-művészeti szervezetnek támogatást nyújtó adózóknál a támogatás – meghatározott feltételek szerint – a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költségnek minősül és a támogatás kapcsán továbbra is érvényesíthető adókedvezmény.

Regisztrált klubtagjaink az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályok is rendelkezésre állnak. Ha további információkra van szükséged regisztrálj te is.

***

Feleslegessé vált termelő berendezés számviteli és adójogi kezelése

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének d) pontja, 8. § (1) bekezdésének b) pontja valamint Szt. 53. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése; 23. § (5) bekezdése]

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 53. § (1) bekezdés b) pontja értelmében terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.