Egy tisztességes ajánlat

Egy tisztességes ajánlat

Mielőtt ilyen harsány jókedvre derülnénk, várjuk ki a végét!!! Mert azért az mégis szép dolog, hogy a jövőben (első alkalommal a 2016. évi jövedelmünkre vonatkozóan 2017-ben) a bírságon kívül akár ajánlatot is kaphatunk az adóhatóságtól. Ezért azt javaslom, mindenki tartsa meg magának, hogy ő mit ajánlana az adóellenőröknek, a magam részéről abban bízom, hogy ezek a hatósági ajánlatok tisztességesebbek lesznek, azoknál a gondolatoknál, melyek egynémely adózóból az ellenoldallal összefüggésben előtörnek. Már csak azért is, mert egyrészt az adóhatósági ajánlatok a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján kell készüljenek és nem is mindenki számára tehetők.

Azok az adózók számíthatnak ilyen megkeresésre, akik az adóév utolsó napján rendelkeznek ügyfélkapuval vagy külön e célra létrehozott személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel és akik az szja törvény alapján munkáltatói adómegállapítást nem kértek, illetve az adómegállapítást a munkáltató nem vállalta, vagy nem tettek bevallási nyilatkozatot. Nem tehet bevallási ajánlatot az adóhatóság a tevékenységét folytató egyéni vállalkozó valamint a mezőgazdasági őstermelő részére. A bevallási ajánlat az adózó részéről javítható, kiegészíthető vagy akár változatlan tartalommal elfogadható. Az az adóalany, aki a bevallási ajánlatot május 20-ig nem fogadja el, a bevallási kötelezettségének az adóhatóság közreműködése nélkül kell eleget tegyen.

Art terveztett módosítása: „Bevallás ajánlattételi eljárásban

26/B. § (1) Az adóév utolsó napján ügyfélkapuval, vagy külön e célra létrehozott, személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkező azon adózó részére, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján munkáltatói adómegállapítást nem kért, az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, vagy nem tett bevallási nyilatkozatot, az állami adóhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától elektronikus úton megküldi személyi jövedelemadó bevallási ajánlatát (bevallási ajánlat).

(2) A tevékenységét folytató személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő részére az állami adóhatóság bevallási ajánlatot nem készít.

(3) Ha az adózó a bevallási ajánlatban feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, a bevallási ajánlat adatait javíthatja, kiegészítheti.

(4) Az adózó a bevallási ajánlatot – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – május 20. napjáig elektronikus úton fogadhatja el. Az adózó a bevallási ajánlat elfogadásával teljesíti bevallási kötelezettségét.

(5) Az adózó az adó megfizetésére május 20-áig köteles, az állami adóhatóságnak a visszatérítendő adót a bevallási ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül kell kiutalnia.

(6) Ha az adózó a bevallási ajánlatot elektronikus úton a (4) bekezdés szerinti határidőig nem fogadja el, bevallási kötelezettségének az állami adóhatóság közreműködése nélkül kell eleget tennie.”

Az szja törvény tervezett módosítása: „Bevallás ajánlattételi eljárásban

12/B. § Az Art. 26/B. §-a szerinti magánszemély részére az állami adóhatóság a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállított bevallási ajánlatot készít.”

86.§ (3) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi ….. törvénnyel megállapított 12/B. § szerinti bevallási ajánlatot az állami adóhatóság első alkalommal a 2016. évi jövedelmekről készít.”