Ellenőrzési irányelvek: Szja

adóellenőrzés 2015, ellenőrzési irányelvek 2015, szja ellenőrzés 2015

Ellenőrzési irányelvek: Szja

A személyi jövedelemadó ellenőrzések körében 2015 évben is a költségvetésnek szándékosan kárt okozó, valamint a jelentős jövedelmeket eltitkoló magánszemélyek vizsgálata a hangsúlyos.

A jövedelmek eltitkolása

egyrészt a tőkejövedelmek eltitkolása,

másrészt a be nem jelentett munkavégzés, illetve

a munkavállalók valóságosnál alacsonyabb munkaidőre történő bejelentése (ál-részmunkaidő), vagy pedig

a bérek egy részének „zsebbe fizetése

által egyaránt megvalósulhat.

Az eltitkolt jövedelmek feltárása érdekében vizsgálandó a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának, illetve életvitelre fordított kiadásainak összhangja

elsődlegesen a működésükre, adózói kapcsolataikra tekintettel jelentős kockázatot hordozó társaságok magánszemély tagjai;

a vállalkozások pénzforgalmi számlájáról jelentős összegű készpénzt felvevő, de annak vállalkozási célú felhasználását igazolni nem képes,

az adócsalás gyanús ügyletekkel érintett magánszemélyek; valamint

a csőd-, a felszámolási-, a végrehajtási és a kényszertörlési eljárások alá kerülő adózók vagyonát vagy jelentős jövedelmeket eltitkoló

magánszemélyek körében.

A gazdasági társaságok és a magánszemélyek ellenőrzéseit egymásra épülően kell végezni.

Tekintve, hogy a vidéki adóigazgatóságok illetékességi körébe tartozó gazdálkodók túlnyomó többsége egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét, 2015-ben indokolt az eddigieknél nagyobb kapacitást fordítani ezen adózói kör ellenőrzésére.

Az egyéni vállalkozók esetében különösen vizsgálandók:

a bevallási kötelezettségeiket nem teljesítők,

a több éve veszteséges, de ennek ellenére jelentős összegű beruházásokat végrehajtók;

a kiskereskedelmi jellegű tevékenységet végző adózók, ha vallott árbevételeik és értékesített készleteik értéke között aránytalanság áll fenn;

aktív korban lévő magánszemélyek, akik egyéni vállalkozói tevékenységüket 1-2 éve megszüntették, azonban a megszüntetés óta az adóhatóságnak nincs a jövedelemszerzésükkel kapcsolatos információja; illetve

az egyéni vállalkozóként több éven keresztül a bevétellel közel azonos költséget valló adózók.

A személyi jövedelemadózás szempontjából nem elhanyagolhatók az adózói kör jelentős szegmensét alkotó őstermelők sem. Esetükben továbbra is vizsgálandók

a bevallás benyújtását elmulasztók, illetve

az egyéni vállalkozóként is ugyanolyan, vagy hasonló tevékenységet folytató adózók.

Utóbbi esetében különösen indokolt a két tevékenységgel kapcsolatos számlák, bizonylatok szabályszerű, elkülönített nyilvántartásának, könyvelésének ellenőrzése.

A jövedelem- (nyereség-) minimum utáni adókötelezettség teljesítésének vizsgálata elsősorban az olyan jövedelmezőnek tekinthető területeken működő vállalkozók esetében indokolt, ahol az ellenőrzés elrendelését egyéb kockázatok is alátámasztják.

A bevallott adóalapok teljes körűségének vizsgálata céljából

a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyeknél is ellenőrizendő az adókedvezmények (különösen a családi kedvezmény) feltételeinek teljesülése,

az adó-visszaigénylések jogszerűsége

2015-ben is célkitűzés a személyi jövedelemadó 1+1 %-áról tett rendelkező nyilatkozatok alapján a legnagyobb összegű támogatásban részesülő kedvezményezettek fokozottabb, és a felhasználás jogszerűségét célzó vizsgálata.

Egyéb adók, illetve adó jellegű kötelezettségek közül a szakképzési hozzájárulás, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a reklámadó esetében az egyes adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányuló ellenőrzés eredményének függvényében kell megindítani a bevallások utólagos vizsgálatát.

Továbbra is feladat az állami garancia beváltás jogszerűségének ellenőrzése, melyet országos hatáskörrel a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága végez. Az állami kezesség- és viszontgarancia-beváltások nagyságrendjét döntően a kis- és középvállalkozások hiteleihez kapcsolódó kifizetések, valamint a lakásvásárlási célokat támogató jogszabályi állami kezességek beváltása határozza meg.

Ha szeretnél felkészülni egy esetleges ellenőrzésre illetve már a gyakorlatban alkalmazzák vállalkozásodon az irányelveket, javaslatunk: ADOklub tanácsadás