Ellenőrzési irányelvek: Tao

adóellenőrzés 2015, ellenőrzési irányelvek 2015, Tao ellenőrzés 2015

Ellenőrzési irányelvek: Tao

A társasági adó ellenőrzések hagyományos területei –

az adózás előtti eredmény terhére indokolatlanul elszámolt költség-, ráfordításelemek kiszűrése,

a veszteségelhatárolási szabályok helyes alkalmazása,

az adóalap módosító tételek jogszerűsége – mellett

a transzferárazás az egyik legnagyobb kihívás az adókockázatok területén.

Mindezzel párhuzamosan folytatni kell az adóbevételek csökkenését eredményező agresszív adótervezési törekvések ellenőrzés során történő feltárását, megfelelő minősítését a mesterséges, valós gazdasági célt nem szolgáló, pusztán adóelkerülő célzatú ügyletek adókihatásainak kiküszöbölését.

Az ellenőrzéseknek változatlanul ki kell terjednie

a beruházásnak minősülő tételek elszámolásának helytállóságára,

a bizonylat nélküli, fiktív számlákra alapozott költségelszámolások feltárására, valamint továbbra is kiemelt jelentőségű

a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos társasági adóalap csökkentést alkalmazó, és

a különféle adókedvezményeket (látvány-csapatsport, filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatása, kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye stb.) érvényesítő adózók vizsgálata.

Jogszabályi kötelezettség a fejlesztési adókedvezmény első igénybevételét követő hármadik év végéig történő minimum egyszeri ellenőrzése, de alapvető feladat a társaságok által igénybevett támogatások (államháztartással szembeni egyes juttatások) szabályszerű felhasználásának ellenőrzése is.

A számviteli rend és a bizonylati fegyelem vizsgálata során az adóhatóság a jogkövetés elősegítése érdekében következetesen feltárja, és szükség esetén szankcionálja

a könyvek, nyilvántartások vezetésének elmulasztását,

a nyilvántartások és benyújtott bevallások összegben való eltérését,

a belső szabályzatok hiányát, illetve előírásainak be nem tartását,

a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítését, továbbá

a bizonylat kiállítás és iratmegőrzés szabályainak be nem tartását.

Tárgyévben is célkitűzés a feltételes adó-megállapítás tárgyában hozott határozatokkal érintett tranzakciók megvalósulásának, az adó-megállapítás iránti kérelemben foglalt tények teljesülésének utólagos ellenőrzése, és a jövedelem -(nyereség-) minimum utáni adókötelezettség teljesítésének egyéb kockázatok felmerülése esetén történő vizsgálata.

2013. január 1-jétől társasági adó helyett a jogszabályi feltételeknek megfelelő adózók immár a kisvállalati adó (KIVA), illetve a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szabályai szerint is teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket, így az egyszerűsített vállalkozói adón (EVA) túl ez a két adónem is választható alternatívát kínál. Az adóhatóság feladata, hogy az ellenőrzés eszközeivel is elősegítse az alternatív adózási formákat választó adózók adókötelezettségeinek jogszerű teljesítését.

Ha szeretnél felkészülni egy esetleges ellenőrzésre illetve már a gyakorlatban alkalmazzák vállalkozásodon az irányelveket, javaslatunk: ADOklub tanácsadás