Helyi adó változások 2016

Helyi adó változások 2016

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény már 25 éve viseli el, hogy több, kevesebb sikerrel az aktualitásokhoz igazítsák. A mostani átalakítási elképzelések adójogi jelentőségét talán meg is haladják a reménybeli változás következtében papír takarékosság okán elérhető környezetvédelmi előnyök. De azért adó jogi szempontból sem árt megismerni a tervezett módosításokat.

A 40/A § (1) b. pont módosításával lehetőség nyílik arra, hogy az érintett vállalkozások a belföldi mellett a külföldön keletkezett ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj, illetve az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díj (a továbbiakban együtt: útdíj) 7,5%-val csökkentsék a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adót, természetesen csak annak összegéig.

További újdonság, hogy a kincstár az önkormányzatoktól hozzá beérkezett helyi adókra vonatkozó adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján – települések (a fővárosban a fővárosi, illetve kerületi önkormányzatok) szerinti bontásban – elektronikus úton feldolgozható és letölthető formátumban is közzéteszi.

Változna a kata hatálya alá tartozó iparűzési adóalap választására nyitva álló határidő, az eddigi 15 nap helyett 45 nap áll rendelkezésre a kata hatálya alá kerülés első napjától számítva illetve a január 15-i határidő is február 15-re módosulna.

Annak az adóalanynak, akit/amelyet a helyi adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terhel, nem kell az önkormányzati adóhatósághoz bevallást benyújtania.

2017. január 1-től az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz az általános nyomtatványkitöltő program alkalmazásával is lehet majd teljesíteni.

A módosítási elképzelések szerint 2016. január 1-től hatályát veszítené a Htv. 39/B. § (6) bekezdés a) pontja, mely alapján addig a Htv 39/B § (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás adóbevallást kellett benyújtani a megszűnés hónapjának vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt (szünetel).

A tervezett módosítások szövege:

46. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 40/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (2) bekezdésben meghatározott módon – levonható az adóalany által)

b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj, illetve az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díj (a továbbiakban együtt: útdíj) 7,5%-a.”

47. § A Htv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóalanynak nem kell az iparűzési adóról adóbevallást benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, ha az adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.”

48. § A Htv. 42/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kincstár a hozzá beérkezett adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján – települések (a fővárosban a fővárosi, illetve kerületi önkormányzatok) szerinti bontásban – elektronikus úton feldolgozható és letölthető formátumban is közzéteszi. A kincstár a honlapján közzétett adatokat és elérhetőségi információkat az önkormányzati adóhatóságoktól az (1) bekezdés szerint beérkezett adatokkal havonta, az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatását követő hónap 5. napjáig módosítja.”

50. § A Htv.

1. 14. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szöveg helyébe a „jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét” szöveg,

2. 39/B. § (9) bekezdésében a „15 napon belül vagy január 15-ig” szövegrész helyébe a „45 napon belül vagy február 15-ig” szöveg,

3. 44. § (2) bekezdésében a „2016. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2017. október 1-jétől” szöveg,

4. 52. § 16. pont g) alpontjában az „a halászatról és horgászatról” szövegrész helyébe az „a halgazdálkodásról és a hal védelméről” szöveg

lép.

51. § Hatályát veszti a Htv. 39/B. § (6) bekezdés a) pontja.