NAV ellenőrzési irányok 2016

Adóellenőrzés 2016, NAV ellenőrzés 2016

NAV ellenőrzési irányok 2016

NAV közzétette a 4001/2016 számú Tájékoztatását a 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról. A tájékoztató teljes szövege a linkre kattintva elérhető.

Mivel a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok vezetői ebben a Tájékoztatásban a tárgyévre meghatározott vizsgálati célok és szempontok figyelembevételével jelölik ki a hatósági jelenlét irányait az illetékességi területükön tapasztalt kockázatot jelentő aktuális gazdasági folyamatokra és adózói magatartásokra vonatkozóan, célszerű figyelmesen olvasni az anyagot. Ezt elősegítendő a Tájékoztató egyes részeit saját kiemeléseinkkel és az adott részhez kapcsolódó bírósági gyakorlatra támaszkodó értelmezéssel kiegészítve ismertetjük. Az anyag végén a hivatkozott fontosabb jogszabályok szövege is megtalálható.

Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

Az adózó megalakulását, képviselőjének megváltozását követő adóregisztrációs eljárás során a NAV komplex kockázatelemzést alkalmaz annak érdekében, hogy a valós tevékenységet nem végző, vagy eleve adóelkerülési céllal létrehozott adózókat kiszűrje az adózók köréből. Azoknál az adózóknál, amelyeket eleve csalási, adóelkerülési szándékból alapítanak/működtetnek, a kockázat kiiktatására, az adózók gazdasági életből való kizárására, a jogsértés megszüntetésére, valamint büntetőjogi felelősségre vonásra van szükség.

Ha az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység megvalósulása kockázatos, annak feltételei nem állnak fenn, vagy valószínűsíthetően nem elegendőek a tevékenység megvalósításához, az adózót fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, amelynek célja az adózó valós szándékának és tevékenységének monitorozása. A teljes szöveg regisztrált klubtagjaink számára elérhető. A regisztráció ingyenes, ha érdekelnek a részletek itt tájékozódhatsz.