Nyerő húzás? 12 MFt lenne a KATA bevételi határa

KATA 2017, KATA módosítás

Nyerő húzás? 12 MFt lenne a KATA bevételi határa. www.adoklub.eu

A törvény 8.§ (6) bekezdésének tervezett módosításával 6 MFt-ről 12 MFt-re növekedne az a bevételi határ, mely alatt csak az 50, 25, illetve ha valaki ezt választotta 75 ezer forintos tételes adó fizetési kötelezettség terheli a kisadózót. A bevételi határ időarányos figyelembevételi kötelezettsége nem változna vagyis csak annyiszor egy millió forint lenne figyelembe veendő ahány hónapig az adott évben fennállt tételes adó fizetési kötelezettség. Ha ez csak 8 hónapig állt fenn, akkor a bevételi határ nyolc millió forint és az e fölötti rész után kell megfizetni a 40% mértékű adót. Ezt a módosítási javaslat így fogalmazza meg:

„(6) Azon kisadózó vállalkozás, amely a naptári év minden hónapjára köteles az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet. Ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.”

De FIGYELEM!!!! Az a KATÁ-s vállalkozás, amely alanyi adómentességet választott, az alanyi adómentességének elvesztése nélkül csak 8 millió forint bevételi határig mehet el. Az áfa törvény tervezett módosítása szerint az alanyi adómentesség értékhatára a jelenlegi 6 millió forintról csak 8 millióra növekedne:

„Az Áfa tv. 188. § (2) bekezdésében a „6 000 000 forintnak” szövegrész helyébe a „8 000 000 forintnak” szöveg lép.”

A KATA törvény alábbi részeit érintené még a tervezett módosítás

Nem tekintendő főállású kisadózónak az sem,aki az adott hónap egészében

h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;”

Az alábbiak szerint terheli bejelentési kötelezettség azt, akinek az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből keletkezett bevétele

„(1a) A kisadózó vállalkozás a 4. § (4) bekezdése szerinti tevékenységből származó bevétel megszerzését követő 15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni ezen bevétel megszerzésének időpontját.”