Online ADÓklub: Észrevétel – fellebbezés az adóellenőrzés során

adózás rendje, fellebbezés, észrevétel

Az Online ADÓklub legújabb témája a fellebbezés feltételeinek várható változása a 2018. évi jogszabály módosítások alapján. 

Az adózás rendjéről szóló törvénytervezet általános indokolása szerint „az újra szabályozás célja annak tükrözése, hogy az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélbarát szolgáltatást nyújt, segíti az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében, ugyanakkor ezt oly módon teszi, hogy a költségvetés bevételi érdekei nem sérülnek, minden kötelezett a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vegye ki részét a közteherviselésből.”

A megjelölt cél megvalósulását próbálnyomon követni az adóigazgatási  rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény tervezetek egyes rendelkezéseiben. Ezúttal az adóellenőrzések során keletkező határozatokkal szembeni jogorvoslati lehetőségek szabályozásában.   

honlapra-csop

Ha változatlan tartalommal lép hatályba az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló rendelet tervezet csomag, érdemes lesz majd a jelenleginél lényegesen komolyabban venni az ellenőrzés során készült jegyzőkönyvekre tett észrevételeket.

Ennek oka, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény tervezet 119.§ (3) bekezdése szerint a fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott

Ebben az összefüggésben új tény, illetve új bizonyíték az adózó által nem hivatkozott és az elsőfokú adóhatóság által a döntéshozatalkor nem ismert tény, illetve bizonyíték,    

A teljes anyag a klub tagjai számára érhető el. A klubtagságról és a további tartalmakról bővebb információt az Online ADÓklub oldalunkon található.