Online ADÓklub új témája: Adóvégrehajtás 2018/ II.

2018. évi jogszabály tervezetek, adóvégrehajtás

Az Online ADÓklub legújabb témája az adóvégrehajtásról szóló törvénytervezet bemutatásának második része. Mely a behajthatatlan követelések esetén követendő eljárás mellett foglalkozik a végrehajtás során alkalmazható mulasztási bírságolás szabályaival, a végrehajtgató okiratokkal, a végrehajtás megindításával, az egyes végrehaktási cselekmények közül a jövedelem letiltással, az ingó végrehajtással, a járművekre vonatkozó speciális szabályokkal, az ingatlanfoglalás kérdéskörével, a végrehajtás külföldön történő foganatosításával.

Új törvénytervezet az adóvégrehajtásról II.

Online ADÓklub új témája: Adóvégrehajtás 2018

A behajthatatlan tartozások esetében módosul a jelenleg érvényes viszonylag nagyvonalú szabályozás, mely szerint a tízezer forintot el nem érő tartozást, ha az inkasszóval vagy jövedelem letiltás útján nem érvényesíthető illetve a 100 ezer forintot el nem érő tartozást végrehajtható vagyon hiányában az adózó adószámlájáról véglegesen törli. Az utóbbi esetben akkor, ha az adóhatóság a behajtás érdekében valamennyi  szükséges intézkedést megtette.

Art 162/A. § (3) A végrehajtást foganatosító állami adó- és vámhatóság a 10 000 forintot meg nem haladó tartozást behajthatatlanság címén az adózó adószámlájáról véglegesen törli, ha a tartozás beszedése érdekében az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt fizetési számlájára benyújtott hatósági átutalási megbízás nem teljesült, vagy ilyen számla hiányában hatósági átutalási megbízás nem adható ki és a tartozás jövedelem-letiltás útján sem volt behajtható.

(4) A végrehajtási eljárást lefolytató állami adó- és vámhatóság a (3) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó, de 100 000 forintot el nem érő tartozást végrehajtható vagyon hiányában az adózó adószámlájáról véglegesen törli, ha a behajtás érdekében szükséges valamennyi intézkedést megtett.

A teljes anyag a klub tagjai számára érhető el. A klubtagságról és a további tartalmakról bővebb információt az Online ADÓklub oldalunkon található.