Sokat „érő” mulasztások

mulasztási bírság

Sokat „érő” mulasztások. www.adoklub.eu

Köznapi dolgainkban kevésbé veri ki a biztosítékot az, ami átlagos. általános. Adózóként azonban többnyire nem kevés berzenkedéssel fogadjuk még a viszonylag „baráti”, általános mérték alapján kiszabott mulasztási bírságot is. Innen nézve még inkább borzolhatják a kedélyeket az általános mértéktől jócskán eltérő, vagy csak nem a megszokott kört érintő, illetve kevésbé szokványos magatartásokat szankcionáló mulasztási bírságok. Ezekből ismertetünk néhány gyakrabban előforduló mulasztást és szankcióit abban a reményben, hogy legalább részben segítünk elkerülni illetve ha ez már nem lehetséges enyhíteni a várható szankciókat.

Ha a témához kapcsolódó konkrét ügyeidben szeretnél segítséget kapni, adótanácsadói szolgáltatásunk keretében állunk rendelkezésedre.

Számla-, egyszerűsített számla-, nyugta kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén 1 millió forintig terjedhet a bírság mértéke. Ezzel esik egy tekintet alá, ha az érintett a fenti bizonylatokat nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki. Ezen felül adózó mellett az alkalmazottja, képviselője, vagy az, aki az értékesítésben közreműködik, 10 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Kötelezően 1 millió forint a bírság mértéke a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, akár a bírság kiszabásának mellőzésével is,ha az adózó késedelmesen ugyan, de a az ellenőrzés megkezdéséig a foglalkoztatás teljes tartamára vonatkozóan teljesítette a bejelentési kötelezettségét és késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Ha a kifizető magánszemélynek juttatott adó- és járulékköteles kifizetésről teljesítendő bevallásában hiányos, illetve valótlan adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, a kiszabható mulasztási bírság felső határa a bevallással érintett magánszemélyek számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata. Azaz, ha egyéni vállalkozóként három magánszemély részére teljesített kifizetéssel kapcsolatban történik a fenti mulasztás 3×200.000 vagyis 600.000.-Ft a mulasztási bírság felső határa.

A foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.

Ha kifizető adólevonási, vagy az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a beszedett, illetve megállapított és levont adót nem fizette meg, késedelmi pótlék mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni, levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott adó összege

Az adóhatóság álláspontja szerint az Art. 172. § egyes bekezdései, illetve a bekezdéseken belül az egyes pontok más-más tényállások miatt teszik lehetővé a mulasztási bírság kiszabását, ezért abban az esetben, ha a tényállások külön-külön is megvalósulnak, nincs akadálya egy határozatban több tényállás miatti mulasztási bírság megállapításának. Így például az előző négy bekezdésben írt esetekben előfordulhat, egy cselekmény több mulasztást is megvalósít, ezért nem kizárt, hogy az adóhatóság több jogcímen is megállapít mulasztási bírságot.

Ha egy határozatban több tényállás miatt is sor kerülhet bírság kiszabására, akkor a határozat rendelkező részében külön-külön fel kell tüntetni az elkövetett szabálytalanságokat, továbbá az ezekhez kapcsolódóan alkalmazott bírságok összegeit. Ugyanígy kell eljárnia a hatóságnak a határozat indoklási részében itt is külön-külön szerepeltetni a mulasztási bírság alapjául szolgáló tényállásokat, valamint a kiszabott bírság összegeit és a bírság mértékét meghatározó körülményeket.

Ne feledkezzünk meg arról se, hogy a mulasztási bírság az adóbírság megállapítása mellett is alkalmazható.

Mint ahogy azt sem árt figyelemmel kísérni változtak-e a bírság mértékek a szabálytalanság elkövetése és a bírság kiszabása közötti időben, mert ha az elkövetéskor hatályos szabályok alapján kiszabható bírság alacsonyabb, mint a kiszabáskor hatályos, akkor legfeljebb az elkövetés idején érvényben volt alacsonyabb mértékig szabható ki a bírság.

Szintén 1 millió forint a kötelezően alkalmazandó mulasztási bírság összege, ha az adózó a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó kötelezettségét az adóhatóság első felszólításában szereplő határidőn belül nem teljesíti.

Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallásod hibás is, kedvezményt jelent, hogy csak a késedelemért vagy szankcionálható.

Aki igazolatlan eredetű árut forgalmaz, az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedő, de magánszemély esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében legalább 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságra számíthat. A kata hatálya alá tartozók különösen figyeljenek a százezer forintot meghaladó bírság időbeni megfizetésére, mert a tartozás a kedvező adózási mód alkalmazásának megszűnését jelenti.

Ha még nem teljesítetted az szja bevallási kötelezettséged, igyekezz mihamarabb pótolni, mert ha november 20-a előtt benyújtod és késedelmedet kimented megúszhatod a mulasztási bírságot.

Egy millió forintig terjedő mulasztási bírsággal vagy sújtható, ha iratmegőrzési kötelezettségednek nem teszel eleget. Figyelem!!! Amennyiben ezt a nyomdai úton előállított számla, nyugta megőrzésével kapcsolatban követed el, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén 200 ezer forint, más adózó esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet. Ezért a megvásárolt számla nyugta tömböket akkor is célszerű megőrizned, ha azokat nem használtad fel!

A pénzforgalmi számla nyitására vagy kötelezett és havonta, szerződésenként 1,5 millió forintot meghaladóan teljesítesz készpénz kifizetést, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírság fenyeget. Akkor sem jobb a helyzet, ha a te vagy a jogosultja ilyen kifizetésnek és azt elfogadod,mert a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után neked is 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetned. Vagyis ez esetben mind a készpénz szolgáltatást nyújtó, mind az azt elfogadó fél szankcionálható.