Szociális hozzájárulási adókedvezmények

adóhírek

A NAV tájékztatót adott ki a szociális hozzájárulási adóból igénybevehető kedvezmények változásairól. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény, illetőleg az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény módosította a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó szabályokat.

A változás kétirányú, egyrészről vannak olyan kedvezmények, amelyek kivezetésre kerültek a rendszerből, másrészről bővült az igénybe vehető adókedvezmények köre, és egyes kedvezmények esetében egyszerűsödtek azok a szabályok, amelyek alapján a munkáltató a kedvezményt érvényesíteni tudja. A tájékoztató teljes szövege innen letölthető.