Ügyintézési, ellenőrzési határidő 2016

Ügyintézési, ellenőrzési határidő 2016. www.adoklub.eu

Milyen változások várhatók az Art. módosítása kapcsán az ügyintézési és ellenőrzési határidőkben? Úgy tűnik ez ügyben nem fog fenekestől felfordulni a világ! Bár általában szerencsésnek mondható, ha a lehető legkevesebb időt kell különböző hatóságoknál ügyintézéssel tölteni, különösen igaz ez az adóhatóság esetében. Az adózással kapcsolatos ügyeink rendszerint „húsbavágók” lévén vagy mi kérünk vagy tőlünk kérnek több, kevesebb pénzt. Nem közömbös az sem, hogy egy-egy ellenőrzés kapcsán meddig borzolhatja az érintettek kedélyét az adóhatóság. Az alábbi változásokra számíthatunk:

Art jelenleg hatályos szöveg:

5/A. § (1) Adóügyekben – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az ügyintézési határidő 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

Tervezett módosítás:

Az Art. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Adóügyekben – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az ügyintézési határidő 30 nap.”

(2) Az Art. 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az eljáró adóhatóság vezetője az ügyintézési határidőt – a 120. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti eljárásokban – annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról rendelkező végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.”

A módosításból következő fontosabb változások:

A jelenleg érvényes szabályozás eltérő törvényi rendelkezés hiányában valamennyi eljárásban lehetővé teszi az ügyintézési határidő legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását.

A tervezet a meghosszabbítható eljárások körének meghatározásával azt a látszatot kelti, mintha az eddig minden eljárásra kiterjedő ügyintézési határidő meghosszabbításra vonatkozó lehetőség érdemben szűkülne, de ha valaki beleolvas a hivatkozott jogszabályhelyekbe, ezt találja:

120. § (1) A hatósági eljárás különösen a következőkre irányul:

a) adóalap, adó (adóelőleg), adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettség megállapítására,

b) költségvetési támogatási jogosultság megállapítására, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési igény elbírálására, költségvetési támogatás kiutalására,

c) az ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezménye megállapítására,

d) törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérés engedélyezésére.

(3) Kérelemre indul különösen:

a) a nyilvántartás vezetésével (ideértve a VPID szám megállapítását is) kapcsolatos,

b) a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése iránti,

c) az adómérséklési,

d) az adó soron kívüli megállapítása iránti,

e) az adó feltételes megállapítása iránti

(4) Hivatalból indul különösen:

a) a nyilvántartás vezetésével (ideértve a VPID szám megállapítását is) kapcsolatos,

b) a hatósági adómegállapítás, adatszolgáltatás, bejelentés, bevallás alapján (adókivetés, illetékkiszabás),

c) az ellenőrzés megállapításairól szóló határozat meghozatala érdekében lefolytatott

hatósági eljárás.

Ami talán gátat szabhat az eljárások elhúzódásának az, az a körülmény, hogy az ügyintézési határidő csak kivételesen indokolt esetben, indokolási kötelezettség mellett hosszabbítható meg. Ehhez persze az is szükséges lenne, hogy az adóhatóság a kivételesen indokolt esetet az ügyintézési határidő kapcsán is legalább olyan komolyan vegye, mint a méltányossági ügyekben.

Érdemben nem tervezik módosítani az ellenőrzési határidőre vonatkozó jelenleg érvényes szabályokat. Az ellenőrzés határideje alapesetben, beleértve a kezdő és befejező napot is 30 nap, bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés esetén 90 nap, új eljárás elrendelése esetén 60 nap. Nem tervezik módosítani a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi adóhatóság megkeresése esetére érvényes szünetelési szabályokat sem. Az ellenőrzési határidőket szabályozó 92.§-t az alábbi 2b ponttal tervezik kiegészíteni, mely cégbejegyzésre nem kötelezett adózók esetében az alábbi feltételekkel 180 napban korlátozná az ellenőrzés időtartamát

„(2b) A bevallás utólagos ellenőrzésének időtartama cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén nem haladhatja meg a 180 napot. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést

akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha az adózó az ellenőrzés időtartama alatt az adóhatóság számára nem elérhető, iratait teljes körűen az ellenőrzés 6 hónapon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére.”