Hírek

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény eddig is lehetővé tette, hogy az egyéni vállalkozó egyéni céget alapítson. A 2020. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2019. éviLXVI. törvény az Evectv. módosításával 2019. július 10. napjától arra is módot adott, hogy az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából speciális módon, egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése mellett olyan egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson,