Kúria ítélete a kézbesítési kifogásról

kézbesítési vélelem, kézbesítési kifogás, kézbesítési kifogás jogcímei, kézbesítési kifogás határideje, kázbesítési kifogás jogvesztő határidő

A kézbesítési kifogás új szabályait a 2017. évi CLI törvény 81.§ tartalmazza. A régi Art.-hoz képest alapvetően új elemet a szabályozásban a kézbesítési kifogás előterjesztésére nyitva álló jogvesztő határidő jelent. A korábbi szabályozás szerint... 

Kiadmányozási jog és semmisség

kiadmányozási jog, elévülés, semmisség

Ha szeretnénk felhasználni a két fogalomban rejlő lehetőségeket a jövő esetlegesen kedvezőbb alakítása érdekében picit vissza kell tekintenünk a múltba.  Ehhez javasoljuk segítségül igénybe venni a Kúria Kfv.I.35.282/2016/6. ügyszám alatt hozott ítéletét, mely a kiadmányozási jogra vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva állapította meg egy adóhatósági határozat semmisségét.

A társaságtól felvett pénz szja kötelezettsége

bevétel, jövedelem, egyéb jövedelem

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.634/2015/7.számú ítélete alapján mutatjuk be az adóhatóság és a bíróságok álláspontját  magánszemély által a  gazdasági társaság számlájáról/házipénztárából felvett, de a társaság érdekében igazoltan fel nem használt összeg személyi jövedelem adó kötelezettségével kapcsolatban.

Mikor biztosított és mikor nem…

saját jogú nyugdíjas, biztosítás nyugdíj melletti munkavégzés esetén, járulék fizetés nyugdíj melletti munkaviszony után, nyugdíjszüneteltetési szabály 2019

…a nyugdíj mellett munkát végző a munkaviszonya alapján? Milyen következményekkel jár a biztosítás léte vagy nem léte? 2018. július 26-ai hatállyal módosították a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-át. A módosítás lényege ...