Hírek 3/21
A Tbj. 2020. január 1-től hatályos 19.§ (4) bekezdése szerint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege ....


Az Art. 2019. július 24-től hatályos új rendelkezése szerint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül annak a naptári évnek az utolsó napjától számított.......


Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény eddig is lehetővé tette, hogy az egyéni vállalkozó egyéni céget alapítson. A 2020. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2019. éviLXVI. törvény az Evectv. módosításával 2019. július 10. napjától arra is módot adott, hogy az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából speciális módon, egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése mellett olyan egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson,