Átalányadó bevételi határa 2023

Átalányadó bevételi határa 2023

átalányadó 2023, átalányadózás 2023, átalányadózás bevételi határa

Az átalányadózó bevételei nem növekedhetnek korlátlanul.  Ezért a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében célszerű figyelembe venni a bevételi értékhatárra és annak számítására vonatkozó előírásokat. Az átalányadózással kapcsolatos további információk itt olvashatók.

52. § (1) Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben

a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele az éves minimálbér tízszeresét,

b) az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét nem haladja meg.

 (2) Az (1) bekezdésben említett bármelyik feltétel hiányában az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. Ekkor, valamint ha az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó a tevékenységének megszüntetését követően az adóévben azt újrakezdi, az egyéni vállalkozónak az adó év egészére nézve át kell térnie a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására. Ekkor át kell térnie a pénztárkönyv teljes és az egyébként szükséges részletező nyilvántartások vezetésére, azzal, hogy a jogosultság megszűnésének időpontját megelőző időszakra vonatkozó költségadatokat elégséges a pénztárkönyvben az abban foglalt részletezettség szerint, de tételenként egyösszegben feltüntetnie.

Az idézett szabály szerint az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele - az éves minimálbér tízszeresét, azaz  2023-ban 27.840.000 forintot, - a kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz a 139,2 millió forintot nem haladja meg.

Figyelem! A tevékenységét év közben kezdő vagy megszüntető egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni! A jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás összege ezeket a bevételi értékhatárokat megemeli, de a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás összege nem számít vállalkozói bevételnek. Az utóbbi támogatásokkal összefüggő adókötelezettségeket az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni

A bevételi értékhatár átlépésén túl megszűnik az átalányadózásra való jogosultság, ha az egyéni vállalkozó terhére a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért mulasztási bírságot állapított meg. Ilyenkor az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének időpontja a határozat véglegessé válásának napja.

Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást, vagy az arra való jogosultsága megszűnik, ismételten átalányadózást – a feltételek fennállása esetén is – csak akkor választhat, ha a megszűnés (megszüntetés) évét követően legalább egy adó év eltelt.

Az átalány adózás alkalmazására való jogosultság megszűnésének évében  az egyéni vállalkozónak az adó év egészére nézve át kell térnie a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására. Ez az adózási mód változtatása mellett a nyilvántartási kötelezettség módosítását jelenti, a bevételi nyilvántartás vezetéséről át kell térni a pénztárkönyv vezetésére ide értve részletező nyilvántartások vezetését is.