Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024

egészségügyi szolgáltatási járulék 2024, eü. szolg. járulék mértéke 2024

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni.  

A járulék mértéke 2024-ben

havonta 11 300 forint,

törthónap esetén napi 380 forint

melyet a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell befizetni.

Ez történhet csekken,  átutalással,  az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén átutalással, illetve  POS-, VPOS-fizetéssel.

Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni!

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a magánszemély helyett – hozzájárulásával – más személy vagy szerv is megfizetheti, ehhez azonban a NAV jóváhagyása szükséges.  Az átvállalást  a ’T1011U jelű adatlapon kell bejelenteni.

Ha a NAV – határozattal – utólag írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot, akkor azt a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell befizetni.