Hírek 4/21

Behajthatatlan követelés esetén akár visszamenőleg is lehetőséget ad a jogszabály az áfa alap korrigálására, ami az áfa elszámolás logikáját nézve helyénvaló, de nem korlátok nélküli lehetőség. Az újszabályozás szerint behajthatatlan követelésnek minősül a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett.......


A személyi jövedelemadó  törvény a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők esetében attól függően határozza meg a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolhatóságának módját, hogy a mezőgazdasági őstermelő év közben kötelezett-e a szociális hozzájárulási-adó előlege fizetésére vagy sem.


 

2020-ban rátok irányulhat a figyelem! Legalább is ami az adóhatóságot illeti. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 2019-ben  sem a kata szabályozásában, sem az ellenőrzésében nem következtek be drasztikus változások. Leginkább az okozott némi feltünést a kisadózás kapcsán, hogy a NAV jónéhány kisadózó kedélyét borzolta nyilatkozattételi felhívással jogkövetési vizsgálat, támogatói eljárás keretében. Ezek a megkeresések ......A kérdés több szempontból is problémát okozhat. Az első mindjárt maga az  alanyi adómentesség. Ha sikerült felfigyelni arra a körülményre, hogy bizonyos esetekben az alanyi adómentes adózók nem járhatnak el alanyi adómentesként, akkor......