Hírek

A veszélyhelyzet miatt az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény egyes rendelkezéseit az alábbi  eltérésekkel kell alkalmazni.  Változtak a megbízható adózóra, a fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó egyes szabályok.