Adóügyi illetőség USA – Magyarország

Adóügyi illetőség USA – Magyarország

2024 amerikai magyar egyezmény, adóügyi illetőség 2024, kettős adóztatás USA

2024. január 1-jétől hatályát veszti az amerikai – magyar kettős adóztatást kizáró egyezmény így   a külföldről származó jövedelem adóztatására mindkét állam saját jogszabályai alapján lesz jogosult. Ezért Magyarország esetében a belföldi illetőség kérdését az 1995. évi CXVII tv 3.§ 2.  alapján kell vizsgálni.  E szerint

Belföldi illetőségű magánszemély:  

a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel);

Így ha valaki csak magyar állampolgár, akkor függetlenül attól van-e belföldön lakó- vagy tartózkodási helye mindenképpen belföld illetőségűnek minősül.

Ha viszont valaki a magyar mellett más államnak is állampolgára (pl.  amerikai állampolgár is) akkor , csak abban az esetben tekinthető Magyarországon  belföldi illetőségűnek, ha belföldön rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodásihellyel.

Ha valaki a fenti szabályok szerint Magyarországon belföldi illetőségűnek tekintendő a magyar adókötelezettsége ( az amerikaihoz hasonlóan) az szja törvény 2.§ (4) szerint  összes bevételére kiterjed (teljes körű adókötelezettség).”  Ez azt jelenti, hogy a világ bármely részén megszerzett jövedelme adóköteles Magyarországon is