Kettős adóztatás USA - Magyarország

Kettős adóztatás USA - Magyarország

2024 amerikai magyar egyezmény, adóügyi illetőség 2024, kettős adóztatás USA, magyar adóügyi illetőség, USA magyar egyezmény

Az Amerikai Egyesült Államok 2022. július 8-án egyoldalúan felmondta az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezményt. Azonban annak rendelkezései az adó kötelezettségek megállapítása során  2023. december 31-éig még alkalmazhatók a 2023.LXXXIII tv 189.§ (2) bekezdése szerint. A fenti jogszabály rögzíti „A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény – az annak 26. cikkében foglaltaknak megfelelően – a 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet hatályvesztését követően is alkalmazandó

a) a forrásnál levont adók tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én fizetett vagy beszámított összegekre,

b) az egyéb adók tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én záruló adózási időszakokra.”

Következésképpen bár az egyezmény megszűnt, de a2023. év végéig keletkezett jövedelmek adójogi kezelésében nincs változás.

Viszont a forrásadós jövedelmeknél 2024. január 1-jén vagy ezt követően fizetett vagy beszámított összegekre, míg egyéb adók tekintetében a 2024. január 1-jén vagy ez után kezdődő adózási időszakokra az Egyezmény rendelkezései hatályukat vesztik.

Ebből következően 2024. január 1-jétől a külföldről származó jövedelem adóztatására mindkét állam saját jogszabályai alapján lesz jogosult, az USA-ból származó jövedelmet nem egyezményes országból származó jövedelemként kell majd kezelni. 

Az egyezmény hiányában például az USA-ban dolgozó magyar állampolgárok - kettős állampolgárság nélkül - nem veszítik el magyarországi adóilletőségüket sem, és magyar adóbevallást is be kell adniuk.