Hírek

Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből a jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy a törvény szerint figyelembe veendő bevételekből le kell vonni azokat a költségeket, melyek érvényesítését a jogszabály lehetővé teszi. A számított jövedelem megállapítása során