Hírek

2018. január 1-től  az étkezőhelyi vendéglátás 5%-os áfájához kapcsolódóan új adónem került bevezetésre turizmus fejlesztési hozzájárulás néven.

A fizetési kötelezettség tárgya, azaz a hozzájárulás-köteles szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás  ellenérték fejében történő nyújtása.