Hírek


Akár a törvényi vélelem sikertelen megtámadása, akár az adóhatóság által bizonyított körülmények alapján a kisadózó vállalkozás és egy másik adózó között létrejött jogviszonyt munkaviszonynak kell tekinteni, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a kisadózó vállalkozásokról szóló  törvénytől  eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. Ez pedig