Bejelentett részesedés – Adóelőny

bejelentett részesedés, tao kedvezmény

Bejelentett részesedés – Adóelőny

Ahhoz, hogy a címben jelzett adóelőny realizálható legyen, társasági adóalanyként kell üzletrészt vásárolni például egy másik belföldi jogi személyben. Még így sem minden esetben élhetünk a kedvezménnyel, ahhoz az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük:

  • a részesedést vásárló társasági adó alany kell legyen,
  • a részesedést belföldi jogi személyben vagy külföldi személyben kell megszerezni, ellenőrzött külföldi társaságban megszerzett üzletrész nem lehet bejelentett részesedés
  • a megszerzett részesedésnek legalább 10%-os mértékűnek kell lennie,
  • a részesedés megszerzését a szerzést követő 75 napon belül be kell jelenteni az adóhatóságnak
  • a megszerzett és bejelentett részesedést az értékesítést megelőzően legalább egy éven át a megszerző eszközei között tartsa nyilván

Ha valamennyi feltétel teljesült a Tao tv. 7.§ (1) dz. pont alapján a bejelentett részesedés értékesítésén realizált nyereség összegével csökkenthető az adózás előtti eredmény. Azaz az így realizált nyereséget nem terheli Tao kötelezettség. Érdemes azonban azt is szem előtt tartani, hogy az értékesítéskor elszámolt veszteség a Tao tv. 8.§. (1) bek. mb. pont szerint adózás előtti eredményt növelő tétel. Ugyancsak érdemes a kapcsolt vállalkozásoknak ezen felül figyelemmel lenni ilyen ügyleteik során is a Tao. törvény 18.§-ban írtakra.