Jövedéki engedély

adóhírek, jövedéki engedély kitöltési útmutató, jövedéki engedély nyomtatvány

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. számú törvényben (a továbbiakban: Jöt.) foglaltak alapján adóraktári, kísérleti előállítást végző üzem, adómentes felhasználói, felhasználói, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői, bejegyzett feladói és jövedéki engedélyes (kereskedelmi, közösségi kereskedelmi, illetve export, import) jövedéki tevékenység kizárólag a vámhatóság által kiadott érvényes engedéllyel végezhető.

A jövedéki tevékenység engedélyezésére a kérelmező székhelye szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve a Budapest és Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező kiemelt adózók tekintetében a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (KAVIG) rendelkezik illetékességgel. A jövedéki tevékenységek engedélykérelmeinek adattartalmát a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet határozza meg.