Gépjárművek adó-és illetékmentessége

Gépjárművek adó-és illetékmentessége. www.adoklub.eu

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az 1990. évi XCIII. törvény 24.§-a szerint.

A környezetkímélő gépjármű tulajdonjogának valamint az ilyen járgányra vonatkozó vagyoniértékű jognak a megszerzését azonban mentesíti az Itv 26.§ (1) w pontja az illetékfizetési kötelezettség alól. Azt, hogy mely gépjárművek tartoznak környezetkímélő kategóriába az illeték törvény szerint a gépjárműadóról szóló jogszabályból lehet megtudni.

Ha meglátogatjuk a a gépjárműadóról 1991. évi LXXXII. törvényt a következő információhoz jutunk. A törvény 5.§ g. pontja szerint a környezetkímélő gépkocsi mentes a gépjárműadó alól is. Ez mindenképpen jó hír, de e törvény értelmező rendelkezése, jelesül a 18.§ 9. pontja környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű fogalmának meghatározásáért tovább irányít a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdéséhez, mondván az ott írtaknak megfelelő járművek minősülnek környezetkímélő gépkocsinak.

Egy újabb kirándulás az említett KöHÉM rendelet 2015. július 1-én hatályos szövegéhez és máris kiderül, hogy a 2.§ (6) szerint: „A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

(7) A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:

a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);

b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);

c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

(8) A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).”