Ingatlan bérbeadás adóelőleg nyilatkozat módosítások

Ingatlan bérbeadás adóelőleg nyilatkozat módosítások

adóelőleg nyilatkozat, elektronikus adóelőleg nyilatkozat, ingatlan bérbeadás

Ha magánszemély kifizetőnek adja bérbe az ingatlanát, akkor a kifizető a magánszemély nyilatkozatának figyelembevételével köteles az adóelőleget levonni a jövedelemből.

2019. január elsejétől módosult az szja tv. 48.§ (1) bekezdése. A módosítás szerint alkalmazható új lehetőség az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek számára, hogy az adóelőleg  nyilatkozatot nem csak a hagyományos papír  formában, hanem online, egy erre a célra kialakított felületen is kitölthetik. Az online nyilatkozatok közvetlenül az adóhatóság részére szólnak. A NAV ezeket  szintén  elektronikus úton, automatikusan továbbítja majd a kifizető felé. 

Ha a magánszemély hagyományos írásbeli nyilatkozat mellett az  elektronikus felületen is tesz nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie.

Szja tv. 48.§ (1) 

48. § (1)  Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az adóhatóság által a kifizető részére elektronikus úton továbbított nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. Nyilatkozat adható érvényesen esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig (újabb nyilatkozattételig) érvényesen.adható azzal, hogy a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül az is, ha a magánszemély újabb nyilatkozatot tesz. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.

2019-ben is változatlanul adott lesz a lehetőség arra, hogy az Szja tv. 17.§ (5) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a lakást bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonja a más településen általa bérbe vett lakás ugyanazon adóévben megfizetett bérleti díját.

Szja tv. 17.§ (5) 
Szja tv. 17.§ (5)  Lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja és a bérbevett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével szemben költséget nem számol el, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg.

Új lehetőséget teremt viszont az Szja tv. 46.§ (4) bekezdésének 2019. január 1-től hatályba lépő c. pontja.

Szja tv. 46.§ (4) c.
Szja tv. 46.§ (4) c) lakás bérbeadásából származó bevételből, ha a magánszemély nyilatkozik arról, hogy a 17. § (5) bekezdését alkalmazza.

Ennek értelmében a kifizetőnek nem kell a lakásbérleti díjból adóelőleget megállapítani és levonni, ha a bérbeadó magánszemély nyilatkozatot ad számára arról hogy élni kíván a 17.§ (5) bekezdése adta lehetőséggel és a bérbeadásból származó bevételéből le kívánja vonni az általa más településen  bérelt megfizetett  bérleti díját. Ez esetben a kifizetőnek nem kell vizsgálni, hogy a magánszemély megfelel-e a 17.§(5) bekezdésében írt feltételeknek. Elegendő, ha rendelkezik a magánszemély e jogszabály hely alkalmazására vonatkozó nyilatkozatával. A többi az adóhatóságra és a bérbeadó magánszemélyre tartozik.  A témához kapcsolódó további információk.

Segíthetünk? Tanácsadás