2019-től 12 Mft  lenne az alanyi adómentesség értékhatára

2019-től 12 Mft lenne az alanyi adómentesség értékhatára

12 Mft alanyi adómentesség határa, 2019 évi adóváltozások, alanyi adómentesség

A T2931. számú  törvény javaslat szerint 2019. 01.01-től  az alábbiak szerint alakulna az alanyi adómentesség értékhatára

55. §

Az Áfa tv. 188. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.”

 58. §

Az Áfa tv. a következő 324. §-sal egészül ki:

„324. § (1) Az adóalany – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege

a)      sem a 2018. naptári évben ténylegesen,

b) sem a 2019. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

a)      (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el.”

A módosításokról azok elfogadását követően adunk részletesebb tájékoztatást és aktualizáljuk a kata törvény szövegét is. A témához kapcsolódó további információk.

 Adózási információk egy helyen gyakorló és leendő kisadózók számára.

SEGÍTHETÜNK? TANÁCSADÁS