Be tudod bizonyítani az ellenkezőjét?

Be tudod bizonyítani az ellenkezőjét?

kisadózó szerződései, munkaviszonyra vonatkozó vélelem, törvényi vélelem megdöntése

A legtöbb katás vállalkozó előtt ismert, hogy az adóhatóságnak az ellenőrzési eljárása során - az ellenkező bizonyításáig – vélelmezni kell, hogy a kisadózó  és egy  másik adózó között munkaviszony jött létre, ha a kisadózó ebből a jogviszonyból  származó bevétele az adóévben meghaladja az egy millió forintot.

Az sem újdonság, hogy ennek a munkaviszonyra vonatkozó vélelemnek az ellenkezőjét akkor kell bizonyítottnak tekinteni, ha a jogszabályban felsorolt körülmények közül egynél több megvalósul:.

A jogszabály alkalmazása kapcsán azonban egy sor kérdés merülhet fel. Elegendő-e, ha a szerződésben szerepelnek a kata törvény 14.§ (3) bekezdésében felsorolt körülmények, de legalább kettő?

kata törvény 14.§ (3) bekezdés

14.§ (3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

g) a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

Hogyan állapítható meg a szerződés valódi tartalma? Mikor mondható ki egy szerződésről, hogy az tartalma szerint munkaviszonyt leplez? 

Ezekre a kérdésekre a konkrét helyzet ismeretében ( a végzett tevékenység, a  szerződés tartalma, egyéb releváns körülmények)  lehet egyértelmű válaszokat adni.

Azokat a fontos elemeket azonban, melyek egy adóhatósági ellenőrzés esetén segíthetnek megdönteni a munkaviszonyra vonatkozó vélelmet, már a szerződés tatalma alapján is meg lehet határozni.

Ezért ajánljuk azok figyelmébe, akik nem tudnak határozott igennel válaszolni a címben szereplő kérdésre a kisadózók szerződéseinek vizsgálatára vonatkozó szolgáltatásunkat Melynek keretében a megküldött szerződés alapján egyrészt ellenőrizzük, hogy a szerződés szövege mennyiben felel meg a kata törvény 14.§(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Másrészt felhívjuk a figyelmet a szerződés alapján azokra a körülményekre, melyek fontosak lehetnek a munkaviszonyra vonatkozó vélelem megdöntése során. Ezek alapján minden érintett eldöntheti van-e tenni valója a kérdésben.

A szolgáltatás díja 5.000.-Ft szerződésenként. Az Infó Fórum Kisadózóknak csoport tagjai számára egy szerződés véleményezése ingyenes. Ha szeretnéd igénybe venni a szolgáltatást a szerződés másolatát  adoklub@gmail.com  email címre küldheted. A megküldött szerződést véleményünk kialakítását követően nem tároljuk. A témához kapcsolódó további információk.