Az adóhatóság által hibásnak minősített szja bevallás javítása

Az adóhatóság által hibásnak minősített szja bevallás javítása

bevallás hibernálása, hibás szja bevallás javítása, javító bevallás, szja bevallás javítása

Ha nem mulasztottál és elkészítetted az szja bevallásodat vagy kiegészítetted a NAV által összeállított tervezetet még korántsem biztos, hogy nem kell többet foglalkoznod a 2017.évre szóló szja bevallásoddal.

Előfordulhat, hogy a NAV a benyújtott bevallásban hibát talál. Amennyiben ez a hiba az te közreműködésed nélkül javítható, a NAV kijavítja a bevallást, és erről 30 napon belül értesítést küld részedre, amennyiben a javítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti.

Ha a hiba csak a te közreműködéseddel javítható, akkor az adóhatóság levélben tájékoztat a hibáról és a javítás lehetséges módjairól. Ha hiba javítás következtében fizetési kötelezettséged keletkezik, akkor a 30 napos befizetési  határidőt a bevallás javításának napjától kell számítanod.

A bevallást levélben, személyesen a NAV ügyfélszolgálatain vagy az ÜCC-n keresztül telefonon lehet javítani.

Az elektronikusan benyújtott, hibás bevallás a NAV értesítése után az úgynevezett javító bevallással is javítható. Ekkor teljes adattartalommal újra ki kell tölteni a 17SZJA jelű bevallást természetesen a korábbi hibák javítása mellett. Figyelem! A hibásnak minősített bevallás 10 jegyű vonalkódját, amelyet a kiértesítő levélen megtalálsz  fel kell tüntetni a 17SZJA-főlap (B) blokkjában. A hibásnak minősített bevallás vonalkódja nem azonos a kiértesítő levél iktatószámával! Amennyiben ezt elmulasztod, vagy tévesen adod meg a benyújtott  bevallás javításként történő feldolgozása nem fog megtörténni. Így bevallásod változatlanul hibás marad.  Fontos, ha az alapbevallást javítod,  a javítás során az „Adózói javítással (helyesbítéssel), önellenőrzéssel érintett bevallás jellege” mezőt nem szabad kitölteni. Amennyiben azonban a feldolgozott alapbevallását követően önellenőrzésként vagy adózói javításként (helyesbítésként) nyújtottál be újabb bevallást, ami hibásnak bizonyult, akkor ennek  javító bevallásán viszont  ki kell tölteni az ”Adózói javítással (helyesbítéssel), önellenőrzéssel érintett bevallás jellege” mezőt!

A NAV által a témakörben használt fogalmak jelentése:

Alapbevallás: Egy időszakra beadott teljes nyomtatvány (nincs kitöltve sem a javítani kívánt bevallás vonalkódja, sem az adózói javítás, sem az önellenőrzés jele). Az adózó saját akaratából, törvényi kötelezettségének eleget téve adja be. (Minden nem első beadott alapbevallás duplának minősül, erről a duplasági hibáról az adózó értesítést kap, teendője a bevallással nincs, hivatalból elintézetté tesszük, folyószámlára nem kerül.) 

Eredeti bevallás: Az adott bevallási időszakra beküldött első alapbevallás, első adózói javítás vagy önellenőrzés.

Kiértesítés/kiértesített bevallás: Az adózó (vagy képviselője) által beküldött, a NAV rendszerébe befogadott hibás (alap, adózói javítás, önellenőrzés) bevallás, mely esetén az adózó értesítést kap a NAV által javított vagy az adózó közreműködésével javítható/javítandó hibákról.

Hibernálás: A bevallás nem feldolgozható állapotba helyezése és ebben az állapotban tartása.

Javító bevallás: A NAV által kiértesített adózó által a hibás alap-, vagy adózói javító/önellenőrző bevallásra beadandó javító bevallás. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőbe az adózó által javítani kívánt bevallás bárkódját kell beírni.

Infó Fórum Szja bevallás, önellenőrzés 

Szja bevallással, önellenőrzéssel kapcsolatos további információk.

 Segíthetünk? Tanácsadás