Csökkenhetnek az illeték

illeték 2017

illetékmentesség, illetékmentességi-kérelem. 2016-2017. www.adoklub.eu

Csökkenhetnek az illeték és az igazgatási szolgáltatási díj terhek. Törvény javaslatot nyújtott be a kormány, mely 2017. Március 1-től megszüntetné a közigazgatási hatóságok által lefolytatott egyes eljárások során fizetendő illetékek és igazgatási szolgáltatási díjait. A tervezett illetékmentességek egyaránt érintenék az állampolgárok és a vállalkozások illeték kötelezettségét. A törvény javaslat az illeték törvény mellett érint több olyan törvényt is, mely jelenleg illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget állapít meg, így a javaslat szerint illetékmentes lesz :

 • az anyakönyvi kivonat kiállítása,
 • a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal,
 • a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése,
 • a hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A § (1) bekezdése és 27/D § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás,
 • a Magyarország  területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
 • az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás,
 • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás,
 • a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport újraosztására és telek egyesítésére irányuló telekalakítási eljárás,
 • a 65. életévét betöltött személy magánútlevele
 • A törvény módosítási javaslat szerint az állampolgárok évente két alkalommal mentesülnének  az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.
 • Megszüntetné a javaslat a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárásért fizetendő díjatl.
 • Az Itv. módosításával összhangban a cégbírósági eljárás illetéke mellett a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításával a közzétételi költségtérítés is megszűnik a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.