Egyéni vállalkozó szoc.ho kötelezettségének alapja

Egyéni vállalkozó szoc.ho kötelezettségének alapja

egyéni vállalkozó, szociális hozzájárulási adó, szociális hozzájárulási adó alapja

A vállalkozói jövedelem szerint adózó, az eva hatálya alá tartozó és az átalányadózást választó egyéni vállalkozó ( További infók az egyéni vállalkozásról. )   szociális hozzájárulási adó kötelezettségének alapja a következők szerint határozható meg.

Az Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja a vállalkozói kivét, amennyiben nem kell alkalmazni az adóalap megállapításának különös szabályait

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja:

a) a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre, vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adóalap megállapításának egyéni vállalkozóra irányadó különös szabályai szerint meghatározott összeg.

Ha az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság év közben megszűnik, az  a) pont szerinti adóalapot törthónap esetén az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnésének hónapjában napi arányosítással állapítja meg.

Az eva alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az eva alapjának 4 százaléka, ha

a) az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül, vagy

b) tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyban áll.

A családi gazdaságok nyilvántartásában családi gazdálkodóként bejegyzett azon magánszemély, aki a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel, az adóval kapcsolatos adókötelezettségeket az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint teljesíti. Ez az adóalap csökkenti a mezőgazdasági őstermelőként fennálló adókötelezettségének alapját.

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem

Az adóalap megállapítás különös szabályait akkor kell alkalmazni, ha az általános szabályok szerint számított adóalap ne éri el  legalább az adott évre érvényes minimálbér 112,5%át. Ez esetben az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Ha az egyéni vállalkozás nem ált fenn a hónap minden napján az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része.

Az egyéni vállalkozónak  nem kell számításba venni  a hónapnak azt a napját, amelyre a törvény rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva legalább minimálbér 112,5 százalékának harmincad része.

Az egyéni vállalkozónak  az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem kell számításba vennie  a hónapnak azt a napját, amelyen

a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül;

b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy egyházi szolgálatát, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;

c) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül.

d) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;

e) fogvatartott

f) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. Az egyidejűleg    

   fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt

    munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell adni.

g) a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló  

 törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben  nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat

Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor a fentieken túlmenően nem veszi számításba azt az időszakot, amelyen kifizetővel - a kifizető részére a tárgyév január 31-éig, az adóév egészére tett nyilatkozata alapján - az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll, feltéve, hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.

Segíthetünk? Tanácsadás