Első házasok kedvezménye

adóhírek

Első házasok kedvezménye

A 2015-re szóló szja törvény módosítási javaslat egy teljesen új kedvezmény lehetőséget teremt az első házasok számára. Azok a házaspárok élhetnek a kedvezménnyel, amelyekben legalább az egyik házastárs első házasságát köti. A jogosultsági időszak első hónapja a házasságkötést követő hónap, a kedvezmény ettől számítva legfeljebb 24 hónapig vehető igénybe természetesen csak a házassági életközösség fennállása alatt. Ha a fenti időszak alatt a magánszemély magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá, ő az első házasok kedvezményét az ezt megelőző hónapig veheti igénybe. A jogosultsági időszakon belül az első házasok kedvezményét a családi kedvezményt megelőzően kell elszámolni.

A kedvezmény lényege a családi kedvezményhez hasonlóan, hogy jogosultsági hónaponként a házastársak együttesen 31 250 Ft-al csökkentetik összevont adóalapjukat.

A törvény módosítás jelenleg érvényes szövege:

11 . § Az Szja tv . VI. fejezete a következő alcímmel és rendelkezéssel egészül ki:

„Az első házasok kedvezménye

29/C. § (1) Az első házasok kedvezményét érvényesít ő magánszemély az összevont adóalapját

[29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti . A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

(2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az

egyik házastárs első házasságát köti .

(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 31 250

forint.

(4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő

hónaptól (azt els ő jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az

említett időtartamon belül utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

(5) A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen

érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A

kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független

attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele .

(6) Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban

közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntet ő – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a

kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó

döntésüket.”