Első házasok kedvezménye 2

A 2015. január 1-től hatálba lépő szja törvény módosítási egy teljesen új kedvezmény lehetőséget teremt az első házasok számára. Azok a házaspárok élhetnek a kedvezménnyel, amelyekben legalább az egyik házastárs első házasságát köti. A jogosultsági időszak első hónapja a házasságkötést követő hónap, a kedvezmény ettől számítva legfeljebb 24 hónapig vehető igénybe természetesen csak a házassági életközösség fennállása alatt.

Ha a fenti időszak alatt a magánszemély magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá, ő az első házasok kedvezményét az ezt megelőző hónapig veheti igénybe. A jogosultsági időszakon belül az első házasok kedvezményét a családi kedvezményt megelőzően kell elszámolni. A kedvezmény lényege a családi kedvezményhez hasonlóan, hogy jogosultsági hónaponként a házastársak együttesen 31 250 Ft-al csökkentetik összevont adóalapjukat. Általában az mondható a kedvezményekről, hogy inkább kárára mintsem javára szolgálnak az adórendszernek. Részben mert rendszerint akkor van rájuk szükség, ha egyébként viszonylag magasabb adókötelezettség alól a jogalkotó ilyen-olyan okoknál fogva egészben vagy részben mentesíteni szeretne bizonyos csoportokat. Másrészt roppant alkalmasak arra, hogy halandó számára átláthatatlanná tegyék az adózást. Ezzel együtt az első házasok kedvezménye mégis megnyerte a tetszésemet.

Már csak azért is mert új távlatokat nyit az adószakértői munkában. Eddig főként száraz gazdasági szempontokat kellett mérlegelni, de ha így haladunk nincs messze az idő, amikor a házasulandóknak a boldogító igen kimondása vagy a válást fontolgató házastársaknak a végső döntés meghozatala előtt adótanácsadóhoz célszerű fordulniuk. Mert a gondos párválasztás vagy a megfontolt válás akár hatással lehet az adózási kötelezettségeik alakulására is.

Ezek után nézzük a száraz tényeket:

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Az első házasok kedvezménye

29/C. § (1) Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

(2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti.

(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 31 250 forint.

(4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az említett időtartamon belül utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

(5) A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

(6) Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

 


Beiktatta: 2014. évi LXXIV. törvény 11. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

Beiktatta: 2014. évi LXXIV. törvény 11. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.