Kiküldetés – üzleti utazás

kiküldetés, üzleti utazás

cikk16_kep

2016. 08.01-től módosult, az szja törvény 3.§ 11. pontja, mely a kiküldetés fogalmát határozza meg. E szerint Kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába járást, a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkáltató székhelyére, telephelyére történő oda- és visszautazást. Kiküldetésnek minősül a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése is.

A hivatali, üzleti utazás fogalmát az szja törvény 3.§ 10. pontja az alábbiak szerint határozza meg: Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét).

A NAV a módosított fogalom meghatározást a következők szerint értelmezi:

„2016. augusztus 1-jén módosult a kiküldetés fogalmának meghatározása. Eddig a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés kiküldetésnek számított. Most kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazást kell tekinteni. Ilyen minden, a jövedelem megszerzéséhez szükséges utazás, ha az a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat miatt merül fel. A fogalom pontosításával egyértelművé vált a kiküldetés értelmezése a személyi jövedelemadó szempontjából olyan foglalkozások (fuvarozók, ügynökök stb.) esetén is, ahol a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként jellemzően az ország egész területét, annak bizonyos régióját vagy akár egy földrészt jelölnek meg. A munkába járás, a lakóhelyről a munkáltató székhelyére, telephelyére oda- és visszautazás ugyanakkor nem tekinthető kiküldetésnek.”