Új részletfizetési lehetőség

Új részletfizetési lehetőség

2016. július 1-től a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Az adóhatóságnak ebben az esetben nem kell vizsgálnia, hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű-e, felróható-e a kérelmezőnek, és nem kell figyelemmel lennie a fizetési nehézség kialakulásának okaira és körülményeire sem.

Nem engedélyezhető azonban ilyen típusú részletfizetés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra. Engedélyezhető ugyanakkor a részletfizetés például az egészségügyi hozzájárulásra, vagy az illetéktartozásra.

Fontos! Amennyiben a részedre engedélyezett részletfizetés során az esedékes részlet befizetését nem teljesíted, akkor a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ez azzal a következménnyel is jár, hogy az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől kezdve késedelmi pótlékot számít fel.

A részletfizetési kérelmet a lakóhelyed, ennek hiányában tartózkodási helyed szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósághoz lehet előterjeszteni személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül.

A papír alapú kérelmet – az eljárás gyorsítása érdekében – célszerű az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével benyújtani.

A nyomtatványok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján:

Letöltések – egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták, vagy

FAM01 - Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához.