Kisadózók  figyelem!!!

Kisadózók figyelem!!!

KATA 2020, Kata adóellenőrzés, Kisadózó 2020, Kisadózók ellenőrzése

2020-ban rátok irányulhat a figyelem! Legalább is ami az adóhatóságot illeti. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 2019-ben sem a kata szabályozásában, sem az ellenőrzésében nem következtek be drasztikus változások. Leginkább az okozott némi feltünést a kisadózás kapcsán, hogy a NAV jónéhány kisadózó kedélyét borzolta nyilatkozattételi felhívással jogkövetési vizsgálat, támogatói eljárás keretében. Ezek a megkeresések közvetlen veszélyt egyik érintettre sem jelentettek, mert nem eredményezhették adóhiány megállapítását. Az adóhatóság számára viszont nem kevés muníciót szolgáltathattak egy későbbi adóellenőrzési hullám megindításához.  Így azoknak, akiket az elmúlt időszakban a NAV ilyen módon kitüntetett a figyelmével célszerű ismét áttekinteniük, hogy mindenben teljesítik-e a rájuk vonatkozó előírásokat.

Ugyancsak célszerű megvizsgálniuk szerződéseiket azoknak a katás vállalkozásoknak, melyek volt munkáltatójukkal vagy azok kapcsolt vállalkozásával kötöttek vállalkozási szerződéseket és éves bevételük kizárólag vagy túlnyomó részt ilyen megrendelőtől származik. Javasolt ellenőrizni, tudják-e és milyen módon igazolni a munkaviszonyra vonatkozó vélelem megdöntéséhez szükséges körülmények meglétét. FONTOS!! Nem elegendő csak a szerződésben rögzíteni a jogszabályban meghatározott, a vélelem megdöntésére alkalmas feltételeket! A sikeres bizonyítás nélkülözhetetlen feltétele, hogy a  szerződés teljesítése során keletkezett iratok egyéb körülmények is alátámasszák a megállapodásban leírtakat.

Bár a kata szabályozás módosítása elmaradt, de a jelenleg érvényes szabályok alapján is kellő mennyiségű és pontosságú információ áll a NAV rendelkezésre a „gyanús” esetek kiszűrésére. Az adóhatósági adatbázisok alapján végzett kockázat elemzéssel viszonylag  nagy biztonsággal megállapítható, hogy mely foglalkoztatók és kisadózók jogviszonyát érdemes vizsgálat alá vonni. Gondoljunk csak bele az adóhatóság minden foglalkoztatottról évekre visszamenőleg rendelkezik adatokkal, tudja, hogy milyen jogviszony keretében, mely munkáltató foglalkoztatta. Nem ismeretlenek az adóhatóság előtt a katás  adózók adatai sem,. Minden kisadózót megbízó cég adatot szolgáltat a kata szerint adózó által kiállított számla összegéről, és a kata szerint adózó is adatot szolgáltat az ugyanazon megbízó adózónak számlázott bevétele összegről, ha az a naptári évben meghaladja az 1 millió forintot.
Így, ha vannak  átfedések, azok a NAV informatikai eszközeivel egyértelműen megállapíthatók. Ez is kiindulási alapja lehet a 2020-ban várható, a  katásokra vonatkozó kiemelt ellenőrzési hullámnak.