Kisadózók jogkövetési vizsgálata

Kisadózók jogkövetési vizsgálata

jogkövetési vizsgálat, kisadózó ellátásának alapja

A NAV 2019- re szóló ellenőrzési terve szerint  a kiemelt ellenőrzési feladatok között szerepelt az önkéntes jogkövetés támogatása. Ennek keretében az ellenőrzési terv az önkéntes jogkövetés támogatása keretében így határozta meg az adóhatóság feladatait:

„A NAV 2019-ben – a kockázatelemzések során feltárt anomáliák, adózói mulasztások megszüntetését szolgáló – támogató eljárásokat jellemzően az alábbi adózói körben végzi:

a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál;

a nemzetközi, automatikus információcsere révén beérkezett adatok alapján nem megfelelő mértékű adót fizető, vagy egyáltalán nem adózó adóalanyoknál;

az egyéni vállalkozóknál, akiknek máshol van bejelentett, 36 órás munkaviszonyuk;

a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak bejelentésére és az ehhez kapcsolódó bevallásokra fókuszálva.

A jogkövető szándékú vállalkozásoknál a támogató eljárások mellett az adózóknál feltárt anomáliák, illetve az azonosított kockázatok megszüntetésére a NAV jogkövetési vizsgálatokat végez.”

Bár az ellenőrzési terv szerint nem tartoztak a jellemzően megcélzott adózói körbe az adóhatóság mégis számos kisadózónál jelentkezett egy kérdőívvel kiegészített nyilatkozattételi felhívással jogkövetési vizsgálat, támogatói eljárás keretében.

Jogkövetési vizsgálat

2017. évi CLI tv. 91. § [Jogkövetési vizsgálat]    

(1) Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében a bevallási időszak lezárását megelőzően is

a) ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;

b) adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében;

c) vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;

d) adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához.

(2) *  Az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát jogkövetési vizsgálat keretében.

A jogkövetési vizsgálat, bár közvetlen veszélyt az érintett adózókra nem jelent, de alkalmas lehet a kisadózókkal kapcsolatos információ gyűjtésre. Mely egyaránt segíthet előkészíteni egy későbbi ellenőrzés sorozatot és a kisadózókra vonatkozó szabályok módosítását.  

Ami a jogszabály módosítását illeti úgy tűnik az idén már nem igen fogják ezzel borzolni az érintettek kedélyét. A korábban beharangozott módosítási lehetőségek közül idáig mindössze annyi valósult meg, hogy 2019. július 1-jei hatállyal emelkedett a főállású kisadózókat megillető társadalombiztosítási ellátások számításának alapja. Az ötven ezer forint havi tételes adót fizető kisadózók így 94 400 forint helyett, 98 100 forint, a magasabb összegű, 75 ezer forint havi tételes adó fizetését választó kisadózók pedig 158 400 forint helyett 164 000 forint  számítási alap után kaphatnak ellátásokat

Kisadózó ellátásának alapja
2012. CXLVII tv. 10. § (1) *  A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 98 100 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 164 000 forint. Az állami adóhatóság a 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról.  

A kisadózók célzott adóhatósági ellenőrzésének lehetősége arra kell figyelmeztessen minden érintettet nem árt akár „saját hatáskörben”. akár külső segítség igénybevételével áttekinteni működésük szabályszerűségét. Különösen javasolt a  szerződéseik munkaviszonytól való elhatárolásának alapos vizsgálata