Közös ügyvezető – kapcsolt vállalkozás

kapcsolt vállalkozás, közös ügyvezető

Közös ügyvezető – kapcsolt vállalkozás.

2015. 01.01- től hatályos az1996. évi LXXXI. törvény (Tao) 4.§ 23/f. pontja, mely az alábbi meghatározással egészíti ki a kapcsolt vállalkozás fogalmát e szerint kapcsolt vállalkozás: „az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntőbefolyásgyakorlás valósul meg….”

Az adóhatóság ezt a rendelkezést saját dolgát lényegesen megkönnyítendő úgy értelmezi, hogy „az azonos ügyvezetés önmagában megalapozza az üzleti és pénzügyi politikára gyakorolt döntő befolyást.” Ebből következően szinte minden további érdemi vizsgálat nélkül megállapítja olyan vállalkozások kapcsolt jellegét, ahol azonos ügyvezetőket talál.

Ezzel a jogértelmezési gyakorlattal több probléma is adódik. Azon túl, hogy nem egyértelmű a közös ügyvezetés abban az esetben, ha az érintett társaságoknak vagy azok egyikének több ügyvezetője is van. Elég reménytelen vállalkozásnak tűnik továbbá, olyan jogértelmezési módszert találni, melynek alkalmazásával a Tao tv 4.§ 23/f. pontjában írtakból levezethető lenne az adóhatósági álláspont.

Az sem látszik erősíteni az adóhatósági álláspontot, hogy a törvény szövege nem döntő befolyás megalapozását, hanem annak megvalósulását szabja a kapcsolt vállalkozási jelleg megállapításnak egyik feltételeként.

Szintén problémát jelent a adóhatósági jogértelmezés jogszerűségét illetően, hogy az nem ad választ arra a kérdésre, hogy mely társaság gyakorolt döntő befolyást a másik üzleti és pénzügyi politikájára.

Azon vállalkozások számára melyek érintettek hasonló ügyben nem érdektelen az alábbi kérdések megválaszolása sem:

  1. Mit kell érteni a vállalkozás üzleti, pénzügyi politikája alatt?
  2. Mely jogszabály alapján, ki gyakorolhat befolyást egy társság üzleti és pénzügyi politikájára?
  3. Milyen módon történhet és mit jelent a döntő befolyás gyakorlás?

Ha ilyen problémáid annak és úgy érzed segítségre van szükséged keresd adótanácsadói szolgáltatásunkat a jogszabályi ismerteken túl gyakorlati tapasztalatainkkal is állunk rendelkezésedre.