Mentesülés a jogkövetkezmények alól

Mentesülés a jogkövetkezmények alól

jogkövetkeznények, mentesülés a jogkövetkezmények alól, mentesülés mulasztási bírság alól

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény ötödik része tartalmazza a különböző adókötelezettségek megsértése esetére kilátásba helyezett jogkövetkezményeket. Ide sorolja a törvény a késedelmi pótlékot, mely az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig terjedő időszakra előírt többlet fizetési kötelezettség.

Jogkövetkezmény a törvényi felsorolás szerint az önellenőrzési pótlék is. Melyet akkor kell fizetni, ha valaki adó fizetési kötelezettségét vagy  költségvetési támogatási igényét az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint utólag helyesbíti.

Ugyancsak jogkövetkemény az adóhatóság által adóhiány vagy jogosulatlanul benyújtott támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelem vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallás esetén megállapított adóbírság.

Jogkövetkezményként határozza meg az Art. a törvényben vagy erre felhatalmazott más jogszabályban előírt adókötelezettségek megsértése miatt az adóhatóság által megállapított mulasztási bírságot.   

A törvény pontosan meghatározza, hogy az egyes jogkövetkezmények milyen feltételek megvalósulása esetén, milyen mértékben alkalmazhatók. E konkrét előírásokon túl, ezektől függetlenül biztosít egy általános mentesülési lehetőséget a felsorolt jogkövetkezmények alól. Az Art 247.§-a megtiltja a jogkövetkezmények alkalmazását arra az esetre, ha az adózó az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatójában meghatározottak szerint járt el. 

Art. 247. § [Jogkövetkezmények alóli mentesülés] 

(1) Az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha az adózó az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatójában meghatározottak szerint járt el.

(2) Az adóhiány megfizetése alól az adózót nem mentesíti, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint járt el.

A lehetőség kedvezőnek tűnik, de sajnos rejt magában némi bizonytalanságot. Az nem teljesen egyértelmű, hogy az adóhatóság honlapjának melyik az a felülete az, amelyen szereplő tájékoztatók betartása esetén mentesülni lehet a jogkövetkezmények alkalmazása alól. Erre vonatkozó utalást a NAV honlapján a szürke menü sávban szereplő „ADÓ” feliratra kattintva lehet találni. Ebből következően a honlap többi részén megtalálható tájékoztatások betartása nem hivatkozási alap a jogkövetkezmények alóli mentesüléshez.

Ezentúl további problémát jelenthet annak igazolása, hogy adott időpontban a NAV honlapjának erre a célra létrehozott felületén egy meghatározott témában éppen milyen tartalmú tájékoztatók szerepeltek.

S ha a kérdésnek az a része is egyértelmű, még mindig hátra van annak bizonyítása, hogy az adózó valóban a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járt el.