Szerződés teszt Kisadózóknak

kata, elhatárolás munkaviszonytól, törvényi vélelem

Szerződés teszt Kisadózóknak. www.adoklub.eu

Szeretnél biztos lenni abban, hogy minden bevételed után a KATA szabályai szerint kell adóznod? Ha igen ellenőrizd, hogy az általad kötött szerződések alapján sikerrel tudnád-e megdönteni a KATÁ-s vállalkozásokra bizonyos esetekben alkalmazandó törvényi vélelmet. 

Ha megküldöd  szerződéseidet, válaszolsz kérdéseinkre  ezek alapján indokolással ellátott véleményt adunk. Elemzésünket tartalmától függően eredményesen használhatod adóhatósági ellenőrzés illetve megállapodásaid és azok azokhoz kapcsolódó körülmények átalakítása vagy kialakítása során. 

Segítségként néhány fontosabb információ a témával kapcsolatban:

A jogszabály szerint az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezze, hogy a kisadózó és a számára az adóév során egy millió forintot meghaladó összegű ellenértéket fizető vállalkozás között munkaviszony jött létre. Ez az un. törvényi vélelem megdönthető vagyis a kisadózó bizonyíthatja, hogy szerződései vállalkozási szerződésnek minősülnek.

A sikeres megdöntéshez azt kell bizonyítani, hogy az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul. Figyelem!!! A megvalósulással nem feltétlenül azonos, hogy a következő kitételek szerepelnek a szerződésben.

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

g) a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

Ha az ellenbizonyítás sikertelen vagyis a kisadózó és üzletfele közötti megállapodást munkaviszonynak kell tekinteni, az ilyen szerződésekből származó bevételeket munkaviszonyból származóna kell tekinteni és azok után valamennyi érintett fél a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell adózzon. Mivel az utóbbi esetben jelentős adófizetési többlet keletkezik fontos, hogy a szerződések vállalkozási jellege bizonyítható legyen.