Veszélyhelyzet – Adó- és járulékkedvezmények

Veszélyhelyzet – Adó- és járulékkedvezmények

járulék kedvezmény, kata elengedés, szoc.ho elengedé, turizmus fejlesztési hozzájárulás alóli mentesség

Megjelent a  47/2020 (III.18) Kormány rendelet  részlet szabályait is tartalmazó 61/2020 (III.23) Kormány rendelet Így most már közelebb juthatunk a közterhekre vonatkozó kedvezmények helyes értelmezéséhez.

A kedvezményezett tevékenységek körét a rendelet most már TEÁOR számra hivatkozással  állapította meg.

Kedvezményezett tevékenységek:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

Azok a vállalkozások élhetnek a közterhekre vonatkozó kedvezménnyel, melyek a felsorolt tevékenységeket tényleges főtevékenységként végzik. Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését (2020.03.24.) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A kedvezmények:

1.)   A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a fenti kedvezményezett tevékenységek valamelyikét végző

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy  foglalkoztatása után

b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozónak e jogállására               tekintettel.

2.)   A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a fenti kedvezményezett tevékenységek valamelyikét végző

a) a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,

b) az egyéni vállalkozó és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Ez a kedvezmény  nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

3.)   A fenti kedvezményezett tevékenységek valamelyikét végző egyébként a 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek mentesülnek a szakképzési járulék megfizetése alól.

4.)   A KIVA hatálya alátartozó, a fenti kedvezményezett tevékenységek valamelyikét végző vállalkozásoknak a  kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál nem kell  kisvállalati adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

Az 1-4. pont alatti kedvezmények 2020.március, április, május, június hónapokra vonatkoztatva alkalmazhatók

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 2011. évi CXCI. törvény. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem kell fizetni.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére  kötelezettek közül azoknak akiknek

a) negyedévente kell bevallást tennie, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,

b) évente kell bevallást tennie, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Kisadózók közül akik a jogszabályban meghatározott mentesített tevékenységek valamelyikét már 2020 február hónapban is végezték 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesülnek a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól.

Mentesített tevékenységek:

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A mentesség nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságukat és az ellátásuk összegét

Valamennyi kisadózó vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy  a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben - az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig - fizetheti meg. Az állami adóhatóság március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

A kormány rendelet teljes szövegét itt olvashatod

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!