Veszélyhelyzet – Végrehajtási eljárás

Veszélyhelyzet – Végrehajtási eljárás

végrehajtás felfüggesztése, végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem

A 2017. évi CLIII tv 15.§ (3) „ Az adóhatóság az adós kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtási eljárást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban e törvény alapján nem sújtották eljárási bírsággal.”

Ezt a rendelkezést alkalmazza NAV a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók, illetve társaságok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra méltányosságból történő felfüggesztésére.

A felfüggesztésre hivatalból nem, csak kizárólag az adós kérelmére kerülhet sor, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között az adóhatósági álláspont szerint a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.  

Fontos, hogy a felfüggesztésre irányuló kérelemben nem elegendő csak általánosságban a a veszélyhelyzetre hivatkozni, mert a kérelmeket az adóhatóság egyedileg bírálja el és ennek során minden konkrét  esetben egyedileg  mérlegeli  a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget.

Az végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papíralapon vagy elektronikusan is (elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó esetében elektronikusan) előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve. A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.

A NAV  e tárgyban kiadott tájékoztatója ezen a linken olvasható.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információért katt ide!