Veszélyhelyzet - Magánszemélyek adótartozásai

Veszélyhelyzet - Magánszemélyek adótartozásai

adótartozás elengedése, adótartozás mérséklése, részletfizetési kedvezmény, veszélyhelyzet adótartozás

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók lejárt esedékességű, ki nem egyenlített adó- és járulék tartozása kérelemre  mérsékelhető elengedhető. Azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozás mérséklésére, elengedésére.

A mérséklés, elengedés  engedélyezésének feltétele, magánszemély kérelme mellett a magánszemély megélhetésének súlyos veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetében a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

A fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása.

A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható, objektív körülmény. 

Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését is.

A NAV részletes tájékoztatója itt érhető el

A veszélyhelyzettel összefüggő továbi adózási információkat itt találsz!